Новоуспенівська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг"

Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" та на виконання рішення Новоуспенівської сільської ради від 23.12.2020 №3 створено Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області та здійснено 23.02.2021 реєстрацію юридичної особи. 


Місцезнаходження юридичної особи: 72220, Запорізька область, Веселівський район, с.Новоуспенівка, вул. Шевченка, 19. 


Директор комунальної установи Відділення соціальної служби для сім ї, дітей та молоді:

Завідувач відділенням 

Фахівець із соціальної роботи 


Відділення соціальної допомоги вдома:

Завідувач відділенням 

Соціальні робітники                                        

                               


СТРУКТУРА

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області

 

№ з/п

              Назва посади

Кількість штатних одиниць

Апарат

     1

 Директор

1

Відділення соціальної допомоги вдома

     2

 Завідувач відділенням

1

   3

 Соціальний робітник

3

Всього

4

Відділення соціальної служби для сім ї, дітей та молоді

     4

 Завідувач відділенням

1

   5

 Фахівець з соціальної роботи

1

Всього

2

 

Всього

7

 


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» НОВОУСПЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» НОВОУСПЕНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Центр) є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі — особи/сім’ї).

2. Власником (Засновником) Центру є Новоуспенівська сільська територіальна громада в особі Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області (далі - Засновник), (ЄДРПОУ 04353362, місцезнаходження: 72220, Запорізька область, Веселівський  район, село Новоуспенівка, вулиця Шевченка, будинок 19).

3. Повне найменування Центру: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області;

Скорочене найменування Центру: КУ «ЦНСП» НСР.

4. Місцезнаходження (юридична адреса) Центру: 72220, Україна, Запорізька область, Веселівський район, село  Новоуспенівка, вулиця Шевченка, будинок 19.

5. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується в порядку, передбаченому законодавством, Засновником, з урахуванням потреб Новоуспенівської сільської територіальної громади у зв’язку з відсутністю центру соціальних служб та територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для виконання їх завдань і функцій.

6. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує Запорізький обласний центр соціальних служб.

7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, рішень Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області, а також цим Положенням.

8. Основними завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

9. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту Новоуспенівської сільської ради, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами — підприємцями, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення Новоуспенівської сільської територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у кріслах колісних.

Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за потреби — із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних ресурсах;

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

бере участь у визначенні потреб населення Новоуспенівської сільської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах;

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відділу соціального захисту Новоуспенівської сільської ради;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

10. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у відповідній територіальній громаді, надає соціальні послуги визначені чинним законодавством України.

11. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

12. Для надання соціальних послуг у Центрі утворено такі структурні підрозділи (відділення): відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до потреб територіальної громади в соціальних послугах у центрі можуть утворюватися інші відділення (згідно Постанови КМУ №177 від 03.03.2020).

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника Центру.

Структурний підрозділ Центру очолює керівник (завідувач), якого призначає на посаду та звільняє директор Центру.

Положення про структурні підрозділи Центру затверджуються директором Центру та погоджуються Засновником.

13. Центр має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах центру;

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

14. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

15. Підставою для надання соціальних послуг є:

направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення Відділу соціального захисту населення Новоуспенівської сільської ради;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення відділу соціального захисту населення Новоуспенівської сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

16. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній основі за контрактом) та звільняє з посади Засновник.

17. Директор Центру:

організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання завдань центру, визначає ступінь відповідальності працівників;

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу центру;

затверджує положення про структурні підрозділи;

затверджує посадові інструкції працівників;

призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників;

затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

18. Положення про Центр, кошторис і штатний розпис Центру затверджуються відповідно до законодавства.

Типовий штатний норматив чисельності працівників центру затверджується Мінсоцполітики.

19. Утримання центру забезпечується за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

20. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється Центром у визначеному законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

21. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у центрі може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

22. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

проведення профілактичного медичного огляду;

захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

створення безпечних умов праці.

23. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності у центрі здійснюється відповідно до законодавства.

Фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік Центру здійснюватися через централізовану бухгалтерію Засновника. 

За рішенням засновника Центру фінансові операції, облік матеріальних цінностей, бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

24. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у центрі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням центром вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

25. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління Засновником, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

26. Засновник забезпечує створення та розвиток у центрі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

27. Центр є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

31 Серпня, 2021 р., 15:05
У Новоуспенівській територіальній громаді з березня 2021 року працює комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», до складу якої входять директор, завідувач відділення соціальної служби для сім?ї, дітей та молоді, фахівець із соціальної роботи, 4 соціальних робітника.
 
30 Липня, 2021 р., 13:40
З  03.02.2021 у територіальній громаді працює комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», яка розташована в приміщенні сільської ради на 1 поверсі. З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністью  в  КУ працює відділення соціальної допомоги вдома; для надання соціальних послуг сім?ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, працює відділення соціальної служби для сім?ї, дітей та молоді.
28 Липня, 2021 р., 15:29
              Основним ресурсом громади є її мешканці. На різних етапах життя будь-хто з мешканців громади може потрапити у складні життєві обставини та потребувати професійної соціальної підтримки для їх подолання. Ці обставини можуть бути зумовлені такими чинниками, як невиліковна хвороба, інвалідність, безробіття, малозабезпеченість, домашнє насильство, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, похилий вік чи шкода, завдана конфліктом, тощо. Тому в нашій територіальній громаді необхідним є розвиток та забезпечення надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що належить до власних повноважень громади.         З метою забезпечення соціальної підтримки осіб /сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, захисту їхніх прав комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Новоуспенівської сільської ради  розпочала надавати соціальну послугу «Догляд вдома» громадянам нашої територіальної громади, які проживають у селах Веселе, Таврія, Запоріжжя, Братолюбівка. Враховуючи потреби мешканців громади, рішенням сесії Новоуспенівської сільської ради було введено 2 посади соціального робітника.      Насьогодні два соціальних робітника Онищенко О.В. та  Китюк Н.В. надають соціальну послугу «Догляд вдома»  11 особам похилого віку з названої території, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування. Протягом робочого дня соціальні робітники надають допомогу у веденні домашнього господарства, зокрема, здійснюють закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомогають у приготуванні їжі, у прибиранні житла, в обробітку присадибних ділянок. У разі необхідності можуть надавати допомогу в оформленні документів, внесенні комунальних платежів. Велике значення має надання психологічної допомоги, інформування з питань соціального захисту населення, можлива організація взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, тощо).      Розвиток мережі соціальних послуг позитивно впливає на якість життя всіх мешканців громади, підвищуючи соціальне благополуччя і безпеку, захищеність вразливих верств населення. Для отримання соціальної послуги догляду вдома особі необхідно звернутись із заявою до відділу соціального захисту Новоуспенівської сільської ради або у КУ «Центр надання соціальних послуг», які розташовані за адресою:  с.Новоуспенівка, вул. Шевченка, 19   Соціальна послуга догляду вдома надається особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Соціальні послуги можуть надаватися: за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.      1) за рахунок бюджетних коштів: а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг: особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 цього Закону, - всі соціальні послуги; іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово); б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги. 2). З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб. 3). За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги: 1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб; 2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг. директор КУ "Центр надання соціальних послуг"
 
20 Липня, 2021 р., 10:16
До Новоуспенівської сільської територіальної громади надійшла гуманітарна допомога від благодійної організації Християнська Церква Православного Євангелія у вигляді одягу та взуття. Враховуючи значну чисельність сімей та осіб, які потенційно потребують допомоги, нам виділено  2,7 т вантажу. Таким чином ми всі разом надаємо підтримку сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, з інвалідністю, багатодітним, малозабезпеченим сім'ям.
 
05 Липня, 2021 р., 13:51
   Завдяки співпраці КУ «ЦНСП» Новоуспенівської сільської ради з релігійною громадою християнської церкви повного Євангелія «Жива віра» в черговий раз отримано благодійну гуманітарну допомогу для підтримки незахищених верств населення.
 
25 Червня, 2021 р., 15:45
          Рішенням виконавчого комітету Новоуспенівської сільської ради Веселівського району  Запорізької області від 22.06.2021 №75 комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» з 01.07.2021  надаватиме платні соціальні послуги.
 
25 Червня, 2021 р., 15:35
КУ «Центр надання соціальних послуг» Новоуспенівської сільської ради Веселівського району Запорізької області з 01.07.2021 надає платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) особам/сім?ям, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин згідно з п.4 Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженим Постановою КМУ від 01.06.2020 №587.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь